UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

2008-09-09

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice Rejon Gliwice informuje, że w związku z prowadzonymi robotami przebudowy drogi krajowej DK 94 w Pyskowicach na odc. od skrzyżowania z ul. Gliwicką do skrzyżowania z ul. Poznańską zachodzi konieczność całkowitego zamknięcia wlotów wszystkich dróg podporządkowanych względem w/w drogi krajowej i wyznaczenie objazdów.

Dlatego też w okresie od dnia 9.09.2008 r. do dnia 15.10.2008 r. wprowadzone zostaną następujące objazdy:

Ruch tranzytowy przez Pyskowice:

1. Objazd z związku z zamknięciem rejonu skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą krajową DK 40 (ul. Mickiewicza):
- drogą krajową nr 40 do miejscowości Niewiesze, następnie drogą wojewódzką nr 907 do Toszka i dalej drogą krajową DK 94 do Pyskowic
- od miejscowości Bycina: drogą powiatową nr 2913S do Paczyny i dalej drogą krajową nr 94
2. Objazd w związku z zamknięciem rejonu skrzyżowania drogi krajowej 94 z DW 901 (ul. Poznańska) dla pojazdów ciężarowych jadących z kierunku Olesna do Pyskowic i bazy Schenker do Pyskowic i Gliwic:
- drogą wojewódzką nr 901 do Wielowsi, następnie drogą wojewódzką nr 907 w kierunku Toszka i dalej drogą krajową nr 94
2.a. Objazd dla samochodów osobowych drogą powiatową nr 2913 do Paczyny i dalej drogą krajową nr 94

 

Ruch docelowy do centrum miasta Pyskowice:

3. Objazd od Gliwic w związku z zamknięciem rejonu skrzyżowania drogi powiatowej nr S 2985 (ul. Powstańców Śl.) z drogą krajową nr 94 do centrum Pyskowic:
- drogą wojewódzką nr 901 (ul. Gliwicka), dalej drogą powiatową nr S 2905 - ul. Gliwicka/Wyzwolenia oraz drogą gminną - ul. Kard. Wyszyńskiego
4. Objazd od Wielowsi w związku z zamknięciem rejonu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 901 (ul. Poznańskiej) z drogą krajową DK 94 i  drogi gminnej ul. Mickiewicza z drogą krajową nr 94 do ul. Toszeckiej oraz do centrum Pyskowic:
- drogami miejskimi - ul. Wielowiejska, Armii Krajowej, Rynek i Kard. Wyszyńskiego do drogi powiatowej nr S 2905, dalej tą drogą do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy nowej stacji benzynowej ORLEN.