UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE

2013-06-27

Ze względu na nienależyty sposób realizacji prac związanych z utrzymaniem zieleni w części północnej miasta Pyskowice tzw. Rejonie I, 26.06.2013r. odstąpiono od umowy z firmą F.P.H.U. „FRESCO-ECO"  z siedzibą w Zabrzu. W zaistniałej sytuacji dalsze prowadzenie prac zlecono Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, który przystąpił do realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w części północnej miasta Pyskowice. Aktualnie utrzymaniem zieleni na terenie miasta Pyskowice zajmują się 3 firmy: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach, oraz BiG PROJEKT, Artur Ball z siedzibą w Solarni. Prowadzony jest stały nadzór i kontrola nad realizacją prac przez ww. firmy.