Uwaga na zmianę organizacji ruchu w rejonie ulicy Szopena

2024-02-07

Informujemy, iż w związku z rozpoczętą przebudową ulicy Szopena mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. Wynika to z konieczności wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu, która będzie etapowa i uzależniona od postępów prac. Dlatego też prosimy o zachowanie w tym rejonie czujności i szczególnej ostrożnościi, a także o stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Przebudowa ul. Szopena i zmiana organizacji ruchu

Przypominamy, że w zakres przebudowy ul. Szopena wchodzi m.in. wymiana nawierzchni i chodników, budowa zatok autobusowych i nowych miejsc parkingowych.

Przebudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg wygrała firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa ceną 9 655 500,00 zł. Inwestycja posiada dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dotacja pozwoli pokryć 95 proc. kosztów całego przedsięwzięcia.