Uwaga! Obowiązkowa deratyzacja

2022-03-22

Od 5 do 15 kwietnia br. na terenie Pyskowic zostanie przeprowadzona akcja odszczurzania. W piwnicach, na strychach, przy gniazdach śmieciowych zostanie wyłożona trutka. Prosimy o zwrócenie w te dni szczególnej uwagi na dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki poza domem. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać z dala od miejsc z trucizną.

Szczur wpisany w znak zakazu. Podpis - obowiązkowa deratyzacja.

Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich
nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych
i korytarzach piwnicznych, w nieruchomościach użyteczności publicznej, sklepach oraz obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.

Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Pyskowic do 5 kwietnia 2022 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. pod kątem ewentualnego pożywienia dla gryzoni. Właściciele i administratorzy nieruchomości zobowiązani są zabezpieczyć odpowiedni zapas trutki, według normy na każde: 100m² pow. lokalu - 0,25 kg trutki, jednostki handlujące żywnością, przetwórnie przemysłu spożywczego - 0,50 kg trutki, w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę - 0,25 kg trutki.

Od 5 kwietnia do 15 kwietnia br. należy pozostawić trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb, a po zakończeniu akcji zebrać jej resztki oraz padłe gryzonie i przekazać do utylizacji.

Miejscach wyłożenia trucizny należy oznaczyć ostrzeżeniem „UWAGA TRUTKA”.

W wypadku ewentualnego zatrucia należy bezwzględnie i niezwłocznie skorzystać z pomocy najbliższego ośrodka zdrowia lub szpitala.

Realizację akcji będzie kontrolować Straż Miejska. Właściciele, którzy nie zastosują się do wytycznych zarządzenia burmistrza, mogą zostać ukarani mandatami.