Uwaga! Polowanie

2020-10-20

Sezon polowań na terenie Pyskowic i w najbliższej okolicy rozpoczyna kolejne koło łowieckie. O swoich planach w okresie listopad’20 – styczeń’21 poinformowało KŁ „Jeleń” z Zabrza. Myśliwi będą polować w rejonie Taciszowa, Dzierżna, Ligoty Łabędzkiej i Rzeczyc. Terminy łowów na jelenie, sarny, dziki i zwierzęta drapieżne wyznaczono na 14 listopada, 5 i 31 grudnia oraz 9 stycznia.

Znak ostrzegawczy z napisem UWAGA!POLOWANIE