Uwaga! Składanie wniosków do planu ogólnego miasta Pyskowice do 14 czerwca

2024-05-23

Informujemy o nowym terminie składania wniosków do planu ogólnego miasta Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (uchwała nr LXV/608/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. Rady Miejskiej w Pyskowicach). Kto nie zdążył w pierwotnym terminie, wciąż ma szanse na złożenie wniosku.

obrazek ilustracyjny prezentujacy obrys miasta wraz z informacją o zmianie terminu

Wnioski przyjmowane są na piśmie do 14 czerwca 2024 r. włącznie na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl
Więcej informacji dostępnych jest pod adresem https://bip.pyskowice.pl/bipkod/34925120