UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI ! - ZMIANY OD 1.01.2019r

2018-12-05

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – od 1 stycznia 2019 roku – użytkownicy bądź współużytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stają się właścicielami bądź współwłaścicielami gruntów.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej będzie zaświadczenie wydawane z urzędu (w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia przekształcenia), bądź na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku – opłata od wniosku 50 zł).
Z tytułu przekształcenia - Gminie Pyskowice - przysługuje opłata w wysokości opłaty rocznej obowiązującej na dzień 1.01.2019r., wnoszona przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, może też być uiszczona jednorazowo.

Konsekwencją powyższych przepisów jest ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019.
Termin uiszczenia tej opłaty upływa dopiero 29 lutego 2020 roku !!!!

Wszelkich szczegółowych informacji w przedmiotowych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dostępni pod numerami telefonów: 32 33206072, 32 3326073, 32 3326075
pod adresami email: b.kubiak@pyskowice.pl, a.piela@pyskowice.pl, k.kornas@pyskowice.pl