Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI ! - ZMIANY OD 1.01.2019r

2018-12-05

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – od 1 stycznia 2019 roku – użytkownicy bądź współużytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stają się właścicielami bądź współwłaścicielami gruntów.

Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej będzie zaświadczenie wydawane z urzędu (w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia przekształcenia), bądź na wniosek właściciela (w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku – opłata od wniosku 50 zł).
Z tytułu przekształcenia - Gminie Pyskowice - przysługuje opłata w wysokości opłaty rocznej obowiązującej na dzień 1.01.2019r., wnoszona przez okres 20 lat od dnia przekształcenia, może też być uiszczona jednorazowo.

Konsekwencją powyższych przepisów jest ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019.
Termin uiszczenia tej opłaty upływa dopiero 29 lutego 2020 roku !!!!

Wszelkich szczegółowych informacji w przedmiotowych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa dostępni pod numerami telefonów: 32 33206072, 32 3326073, 32 3326075
pod adresami email: b.kubiak@pyskowice.pl, a.piela@pyskowice.pl, k.kornas@pyskowice.pl

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę