UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW!

2008-06-24

Przypominamy właścicielom czworonogów w naszym mieście o obowiązku prowadzenia psa na smyczy, oraz dodatkowo w nałożonym na pysku kagańcu.

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku, a także na ulicach, chodnikach, zieleńcach, skwerach, parkach i innych miejscach użytku publicznego.

Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Zwolnienie psa z uwięzi lub wypuszczenie z kojca na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający swobodny dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Podstawą prawną jest - rozdz. VII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice - Uchwała nr nr XIV/126/2007 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 listopada 2007 r.