UWAGA! ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH

2018-02-22

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że z dniem 1 marca br. zmienia operatora bankowego. Obsługę bankową budżetu gminy będzie prowadził Bank PKO BP S.A. W związku z tym od 1 marca obowiązywać będą nowe numery kont bankowych.

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych, w tym:

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- podatku rolnego, leśnego,

- opłaty za posiadanie psa,

 • opłaty skarbowej,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wieczystego użytkowania, dzierżawy,
 • trwałego zarządu,
 • zakupu od gminy (gruntów, nieruchomości),
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską,
 • opłaty adiacenckiej,

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 59 1020 2528 0000 0002 0480 4862 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • wadiów,
 • kaucji gwarancyjnych.

 

Na rachunek w PKO BP S.A. nr 61 1020 2528 0000 0902 0480 4870 winny być przekazywane wpłaty z tytułu:

 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu czynszów za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych winny być przekazywane na indywidualne numery rachunków bankowych. Informacje o nowych indywidualnych numerach rachunków bankowych zostaną przekazane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 

Prosimy o czujność i dokładne sprawdzanie numerów kont przed zrobieniem przelewów na rzecz Gminy Pyskowice celem uniknięcia pomyłek. Dodatkowo zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.