UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

2016-05-16

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Wielowieś, Sieroty, Pyskowice” generalny wykonawca Przedsiębiorca Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o. informuje o planowanym rozpoczęciu prac oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od ronda (DB Schenker) do zjazdu na cmentarz. Na odcinku tym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy od 18 maja br.

Zmiana organizacji ruchu