Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO

2020-04-23

W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2, Urząd Miejski w Pyskowicach - do odwołania - wykonywać będzie zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO

Rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą listowną, telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063

 

W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie - pracownik ustali czy zachodzi konieczność osobistego zgłoszenia i wskaże ewentualną datę i godzinę wizyty.

 

1) Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja stanu cywilnego) - tel. 32 332 60 09;

2) Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego (ewidencja ludności, dowody osobiste, wybory) - tel. 32 332 60 23; (sprawy wojskowe) - tel. 32 332 60 21;

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (wykup miejsca grzebalnego na cmentarzu komunalnym) - tel. 32 332 60 10;

4) Biuro Informatyki (potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP - tylko po złożeniu elektronicznego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego) - tel. 32 332 60 17;

5) Biuro Obsługi Interesanta - tel. 32 332 60 00; e-mail: info@pyskowice.pl

 

Kasa Urzędu jest zamknięta

Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem:

- należności z tyt. podatku, opłat skarbowych, opłat przekształceniowych i opłat z tyt. użytkowania wieczystego można wpłacać na konto dochodów: 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.

 

Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian.

 

Przyjmowanie stron przez Burmistrza Miasta zostaje zawieszone. W ramach przyjęć mieszkańców Burmistrz Miasta jest dostępny telefonicznie - tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl

Zawieszone zostają także dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz dyżury Radnych Rady Miejskiej.

                                                                                                    

BURMISTRZ MIASTA
Adam Wójcik

 

 

 

 

 

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę