UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO

2020-04-23

W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami SARS-CoV-2, Urząd Miejski w Pyskowicach - do odwołania - wykonywać będzie zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO

Rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą listowną, telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063

 

W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie - pracownik ustali czy zachodzi konieczność osobistego zgłoszenia i wskaże ewentualną datę i godzinę wizyty.

 

1) Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja stanu cywilnego) - tel. 32 332 60 09;

2) Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego (ewidencja ludności, dowody osobiste, wybory) - tel. 32 332 60 23; (sprawy wojskowe) - tel. 32 332 60 21;

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (wykup miejsca grzebalnego na cmentarzu komunalnym) - tel. 32 332 60 10;

4) Biuro Informatyki (potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP - tylko po złożeniu elektronicznego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego) - tel. 32 332 60 17;

5) Biuro Obsługi Interesanta - tel. 32 332 60 00; e-mail: info@pyskowice.pl

 

Kasa Urzędu jest zamknięta

Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem:

- należności z tyt. podatku, opłat skarbowych, opłat przekształceniowych i opłat z tyt. użytkowania wieczystego można wpłacać na konto dochodów: 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.

 

Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian.

 

Przyjmowanie stron przez Burmistrza Miasta zostaje zawieszone. W ramach przyjęć mieszkańców Burmistrz Miasta jest dostępny telefonicznie - tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl

Zawieszone zostają także dyżury Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz dyżury Radnych Rady Miejskiej.

                                                                                                    

BURMISTRZ MIASTA
Adam Wójcik