Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

UWAGA! NOWE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH

2020-11-24

Informujemy, że od 1 grudnia 2020 r. do odwołania, w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, ulega zmianie organizacja pracy Urzędu.

UWAGA! ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH

Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7.30 do 15.30 z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach od 12.00 do 13.00;

czwartek - od 7.30 do 17.30 - z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach od 12.00 do 13.00.

 

Kasa jest czynna w godzinach obsługi interesantów. W ostatnim roboczym dniu miesiąca kasa Urzędu jest czynna od 7.30 do 13.30, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30 do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 15.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od 7.30 do 11.00.

Przyjmowanie interesantów w sprawach płatności - Kasa Urzędu - pok 201 (I-piętro) - stanowisko nr 1 - (zaleca się jednak dokonywanie wpłat bezgotówkowych kartą) – Wszelkie płatności mogą być również dokonywane przelewem:
- należności z tyt. podatku, opłat skarbowych i opłat przekształceniowych (użytkowanie wieczyste) można wpłacać na konto dochodów: 62102025280000010204804953
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – według indywidualnych numerów kont otrzymanych w pismach.

 

Przyjmowanie korespondencji odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta - pokój 107 (parter);

Przyjmowanie interesantów w sprawach rejestracji stanu cywilnego - Urząd Stanu Cywilnego - pok. 109 (parter);

Przyjmowanie interesantów w sprawach ewidencji ludności, dowodów osobistych - Wydział Spraw Obywatelskich. Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego - pok 111 i 112 (parter);

Przyjmowanie interesantów w sprawach podatków lokalnych - pokój 201 (I-piętro) - stanowisko nr 2;

Przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach odbywa się w pokoju 121 (parter) - stanowisko nr 1 i 2.

 

Interesanci przybywający do Urzędu będą kierowani wg kolejności do odpowiednich pomieszczeń przez pracownika Biura Obsługi Interesanta lub inną wyznaczoną osobę.

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, 
z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów (za wyjątkiem: dziecka do ukończenia 13.roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów).

 

Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców:

Burmistrz Miasta lub jego Zastępca przyjmują skargi i wnioski:

  1. telefonicznie - tel. 32 332 60 20 lub za pośrednictwem e-mail: burmistrz@pyskowice.pl;
  2. osobiście - w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 a w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast od 15.00 do 17.00 przez wyznaczonych pracowników. Przyjmowanie stron odbywać się będzie w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty - tel. 32 332 60 20.

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej - w każdy czwartek w godz. 15.00 - 17.00.
W tygodniu, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej, dyżur jest pełniony we wtorki w godzinach od 14.00 do 15.00.
Przyjmowanie stron odbywać się będzie w odstępach półgodzinnych po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny wizyty - tel. 32 332 60 60.

Dyżury Radnych według ustalonego harmonogramu po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu - bezpośrednio Radnemu lub poprzez Biuro Rady Miejskiej - tel. 32 332 60 60.

 

Apeluję do Państwa o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie oraz załatwianie, w miarę możliwości, spraw drogą listowną, telefoniczną lub za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem: Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl. Elektroniczna skrzynka podawcza: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/063. Rekomenduję ponadto dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konta bankowe.

 

Pamiętajmy, że przychodząc do Urzędu należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekować ręce!

 

Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone ograniczenia nie zdezorganizowały sprawności załatwianych przez Państwa spraw.


BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
Adam Wójcik

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę