WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

2016-08-31

Jak co roku, gdy tylko zabrzmi ostatni szkolny dzwonek zapowiadający wakacyjną przerwę w nauce, zaczynają się w pyskowickich placówkach oświatowych oraz w Miejskim Żłobku prace remontowe. Wakacje to doskonały czas na większe i mniejsze remonty oraz na odświeżenie pomieszczeń, a także dokonanie drobnych napraw. Wszystko to po to, aby najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli wrócić po wakacjach do czystych, odnowionych, funkcjonalnych, a co najważniejsze bezpiecznych budynków oraz sal szkolnych i przedszkolnych. W bieżącym roku na remonty w pyskowickich placówkach oświatowych i w Miejskim Żłobku przeznaczono kwotę 252 tysięcy złotych. Remonty zostały przeprowadzone w prawie wszystkich szkołach i przedszkolach, których organem założycielskim jest Gmina Pyskowice, a także w Miejskim Żłobku. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem wykonanych prac. 

Wyremontowana łazienka w Żłobku Miejskim

Wyremontowana łazienka w Miejskim Żłobku

 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie tegorocznych, wakacyjnych remontów:

 

W Gimnazjum nr 1 w szatni przy sali gimnastycznej wykonano wentylację mechaniczną, a także wentylację grawitacyjną w sali lekcyjnej. W trakcie realizacji jest naprawa obróbek blacharskich szkoły. Ponadto opracowywana jest dokumentacja modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy szkole.

 

W Szkole Podstawowej nr 4 przebudowano oraz wyremontowano świetlicę szkolną pełniącą również rolę jadalni. Została ona powiększona o przyległy korytarz oraz podzielona ścianką z drzwiami przesuwnymi na dwa niezależne pomieszczenia. Przed malowaniem pomieszczeń wymieniona została posadzka i instalacja elektryczna z oświetleniem. W szkole pomalowano również pięć sal lekcyjnych, WC na parterze, salę zajęć korekcyjnych i gabinet dyrekcji. Ponadto wyremontowano parkiet w trzech salach lekcyjnych, wymieniono posadzkę w sali zajęć korekcyjnych oraz naprawiono tynki i malowano szatnię, korytarz i zejście przy szatni oraz salę zajęć korekcyjnych.

 

W Szkole Podstawowej nr 6 wykonano prace związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach tych prac wymieniono 17 drzwi do sal lekcyjnych na drzwi ognioodporne. Na klatce schodowej zamontowano klapę oddymiającą z systemem sygnalizacji pożarowej oraz dwie ścianki z drzwiami ognioodpornymi z systemem zamknięć ogniowych. Ponadto wymieniono hydranty wewnętrzne oraz przebudowano wewnętrzną instalację wodociągową w celu uzyskania normowego ciśnienia wody w hydrantach. Na ukończeniu jest również projekt przebudowy dróg wewnętrznych, celem dostosowania ich do przepisów przeciwpożarowych. Ponadto w szkole pomalowano salę lekcyjną, świetlicę, jadalnię i szatnię przy bloku sportowym. Wymieniono skrzydła drzwiowe (27 sztuk) w pomieszczeniach sanitarnych oraz wyremontowano parkiet w sali lekcyjnej. W trakcie realizacji jest również naprawa pokrycia dachowego łącznika i sali gimnastycznej. 

 

W Przedszkolu nr 1 pomalowano dwie sale zajęć na parterze oraz klatkę schodową i korytarz na piętrze. W Przedszkolu nr 2 wymieniono posadzki w szatni i pokoju dyrektora, pomalowano szatnię i klatkę schodową oraz wykonano miejscową wymianę płytek ściennych w kuchni. W Przedszkolu nr 3 pomalowano górny hol oraz naprawiono urządzenia zabawowe. W Przedszkolu nr 4 pomalowano klatkę schodową z holami oraz dwa pomieszczenia sanitarne. W Przedszkolu nr 5 naprawiono urządzenia zabawowe.

 

W Miejskim Żłobku przeprowadzono kapitalny remont łazienki oraz pomalowano dwa hole i klatki schodowe. Wymieniono dwoje drzwi wejściowych, a także zamontowano trzy daszki nad drzwiami (roboty współfinansowane były z budżetu państwa w ramach „Programu Maluch”).

 

Wykonawcami remontów były miejscowe firmy, między innymi Zakład Remontowo-Budowlany Dietmar Burczyk z Pyskowic, Zakład MAL-BUD Józef i Mariusz Cichoń z Chechła oraz firma FRET POL Alfred Podolak z Pyskowic. Wykonawcą specjalistycznych robót z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych była firma PSOFIX Jacek Zielonka z Zabrza, a hydranty wymieniła firma GAZ-POŻ Paluch Dariusz z Toszka. Wszystkie remonty wykonane zostały w terminie. Z pewnością przyczynią się one do poprawy komfortu, bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków kształcenia i wychowania naszych dzieci.