WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

2009-06-16

Przed nami lato, tradycyjny czas urlopów i upragnionych przez dzieci i młodzież wakacji. W lipcu i sierpniu opustoszeją wszystkie szkoły. Dla Gminy zatem zaczyna się okres, w którym można przeprowadzić gruntowniejsze remonty w pyskowickich placówkach oświatowych. W tegorocznym budżecie Rada Miejska zarezerwowała na ten cel 400 tysięcy złotych.

Dotychczas odmalowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 1, oraz klatkę schodową, hol i korytarz, a także wykonano drobne remonty na obiekcie szkoły podstawowej nr 4.

Obecnie rozpoczęliśmy już remont pokrycia dachu głównego SP 4, polegający na wymianie pokrycia z dachówki z dodatkowy zabezpieczeniem pokrycia folią, wymianie łat dachowych, ław kominiarskich, rynien i rur spustowych, okien dachowych, instalacji odgromowej, częściowym przemurowaniem i odgruzowaniem kominów. Wartość tych robót to około 190 000 PLN.

W tegorocznych planach remontowych, których realizacja rozpocznie się niebawem zaplanowano również wymianę pokrycia dachu z papy budynku głównego Zespołu Szkół z przemurowaniem kominów w części ponad dachem oraz wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Prace te oszacowano na kwotę około 120 000 PLN.

W ciągu wakacji odnowiony zostanie także m.in. parkiet sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1, poszerzona zostanie brama wjazdowa na teren Szkoły Podstawowej Nr 4, gdyż obecnie uniemożliwia ona wjazd dużych samochodów w tym wozów straży pożarnej, naprawione zostanie ogrodzenie SP4 i Gimnazjum Nr1.

Ponadto wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej trzech boisk przyszkolnych wielofunkcyjnych przy SP4, SP6 i Zespole Szkół.

Przedstawione plany remontowe są kontynuacją systematycznie realizowanego przez Gminę planu poprawy warunków technicznych i standardów naszych placówek oświatowych.