Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

2017-08-01

Jak co roku okres wakacji wykorzystywany jest do przeprowadzenia inwestycji i remontów w szkołach, przedszkolach i żłobku na terenie naszego miasta. Ogółem na ten cel w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono kwotę około 790 tysięcy złotych. 

Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

W Gimnazjum nr 1, w związku z reformą oświaty i utworzeniem na parterze budynku oddziałów dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego, konieczna jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną oraz wykonanie nowej toalety dla około 50 uczniów (dziewcząt i chłopców). Zakres robót obejmuje między innymi: montaż nowych i wymianę istniejących drzwi, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, płytkowanie ścian i posadzek, wykonanie sufitów podwieszonych oraz biały montaż w ubikacji, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie pomieszczeń, montaż osłon grzejnikowych oraz rolet zewnętrznych. W części świetlicy i sali zajęć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydzielone zostaną miejsca zabaw dla dzieci. Koszt wykonania robót łącznie z wykonaniem dokumentacji i zakupem wyposażenia wynosi około 177 tys. zł., a 50% tej kwoty pochodzi z subwencji oświatowej. Wykonawcą robót jest firma FRETPOL Alfred Podolak z Pyskowic. Ponadto w Gimnazjum nr 1 planowana jest przebudowa i modernizacja istniejącego boiska. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska, wymianę odwodnienia oraz wyposażenia (bramek i koszy do koszykówki), uzupełnienie ogrodzenia wysokiego z bramą i furtką z jednej strony boiska, wykonanie chodnika z kostki oraz wyposażenie obiektu w elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci. Obecnie trwają prace komisji przetargowej. Wykonanie zasadniczej części zamówienia planowane jest jeszcze w czasie wakacji. Na to zadanie w budżecie miasta zarezerwowano prawie 232 tys. złotych. W Zespole Szkół przy ul. Szkolnej wymieniono część uszkodzonego ogrodzenia oraz wycięto drzewa i krzewy kolidujące z ogrodzeniem. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonywany jest remont posadzek w sześciu salach lekcyjnych oraz pomalowane zostaną 4 klasy i WC. W Szkole Podstawowej nr 6 przebudowane zostaną drogi wewnętrzne, zgodnie z nakazem Straży Pożarnej oraz opracowaną dokumentacją. Koszt robót to około 120 tys. zł, wykonawcą robót jest COMPLEKS-BRUK Robert Jendrysik z Gliwic. Ponadto w szkole naprawiono pokrycie dachowe łącznika i sali gimnastycznej oraz w trakcie realizacji są prace związane z przełożeniem gazomierza na zewnątrz budynku, zgodnie z opracowaną dokumentacją. W Przedszkolu nr 1 wymieniona zostanie podłoga w holu i trzech salach zajęć na parterze oraz drzwi do pokoju dyrektora. Ponadto wykonana zostanie modernizacja parkingu dla samochodów osobowych, zgodnie z opracowaną dokumentacją. W Przedszkolu nr 3 pomalowana zostanie klatka schodowa oraz kuchnia, natomiast w Przedszkolu nr 4 planowana jest wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie kuchni i zaplecza. Ponadto w Przedszkolu nr 4 planowany jest zakup wyposażenia dla nowo uruchamianego oddziału. W związku z koniecznością zapewnienia miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego uruchomienie nowego oddziału planowane jest również w Przedszkolu nr 5. W obiekcie tym przeprowadzona zostanie adaptacja i remont części szatni na salę zajęć dla dzieci oraz dwóch ubikacji (dla dzieci i personelu) orazzakupione zostanie wyposażenie dla nowego oddziału. Wykonawcą robót w trzech ww. przedszkolach jest Zakład Remontowo-Budowlany Dietmar Burczyk z Pyskowic. W Miejskim Żłobku w czasie przerwy wakacyjnej w sierpniu wyremontowany zostanie oddział I-szy. W zakres remontu będzie wchodziła wymiana drzwi i częściowo posadzek, wymiana płytek w kuchni oraz malowanie pomieszczeń. Planowana jest również adaptacja pomieszczenia nie użytkowanej łazienki na szatnię oddziału IV-tego. Większość środków na wykonanie prac w żłobku pochodzi z budżetu państwa z programu „Maluch”.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę