WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

2017-08-01

Jak co roku okres wakacji wykorzystywany jest do przeprowadzenia inwestycji i remontów w szkołach, przedszkolach i żłobku na terenie naszego miasta. Ogółem na ten cel w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono kwotę około 790 tysięcy złotych. 

Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

W Gimnazjum nr 1, w związku z reformą oświaty i utworzeniem na parterze budynku oddziałów dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego, konieczna jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną oraz wykonanie nowej toalety dla około 50 uczniów (dziewcząt i chłopców). Zakres robót obejmuje między innymi: montaż nowych i wymianę istniejących drzwi, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, płytkowanie ścian i posadzek, wykonanie sufitów podwieszonych oraz biały montaż w ubikacji, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie pomieszczeń, montaż osłon grzejnikowych oraz rolet zewnętrznych. W części świetlicy i sali zajęć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydzielone zostaną miejsca zabaw dla dzieci. Koszt wykonania robót łącznie z wykonaniem dokumentacji i zakupem wyposażenia wynosi około 177 tys. zł., a 50% tej kwoty pochodzi z subwencji oświatowej. Wykonawcą robót jest firma FRETPOL Alfred Podolak z Pyskowic. Ponadto w Gimnazjum nr 1 planowana jest przebudowa i modernizacja istniejącego boiska. Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej boiska, wymianę odwodnienia oraz wyposażenia (bramek i koszy do koszykówki), uzupełnienie ogrodzenia wysokiego z bramą i furtką z jednej strony boiska, wykonanie chodnika z kostki oraz wyposażenie obiektu w elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci. Obecnie trwają prace komisji przetargowej. Wykonanie zasadniczej części zamówienia planowane jest jeszcze w czasie wakacji. Na to zadanie w budżecie miasta zarezerwowano prawie 232 tys. złotych. W Zespole Szkół przy ul. Szkolnej wymieniono część uszkodzonego ogrodzenia oraz wycięto drzewa i krzewy kolidujące z ogrodzeniem. W Szkole Podstawowej nr 4 wykonywany jest remont posadzek w sześciu salach lekcyjnych oraz pomalowane zostaną 4 klasy i WC. W Szkole Podstawowej nr 6 przebudowane zostaną drogi wewnętrzne, zgodnie z nakazem Straży Pożarnej oraz opracowaną dokumentacją. Koszt robót to około 120 tys. zł, wykonawcą robót jest COMPLEKS-BRUK Robert Jendrysik z Gliwic. Ponadto w szkole naprawiono pokrycie dachowe łącznika i sali gimnastycznej oraz w trakcie realizacji są prace związane z przełożeniem gazomierza na zewnątrz budynku, zgodnie z opracowaną dokumentacją. W Przedszkolu nr 1 wymieniona zostanie podłoga w holu i trzech salach zajęć na parterze oraz drzwi do pokoju dyrektora. Ponadto wykonana zostanie modernizacja parkingu dla samochodów osobowych, zgodnie z opracowaną dokumentacją. W Przedszkolu nr 3 pomalowana zostanie klatka schodowa oraz kuchnia, natomiast w Przedszkolu nr 4 planowana jest wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie kuchni i zaplecza. Ponadto w Przedszkolu nr 4 planowany jest zakup wyposażenia dla nowo uruchamianego oddziału. W związku z koniecznością zapewnienia miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego uruchomienie nowego oddziału planowane jest również w Przedszkolu nr 5. W obiekcie tym przeprowadzona zostanie adaptacja i remont części szatni na salę zajęć dla dzieci oraz dwóch ubikacji (dla dzieci i personelu) orazzakupione zostanie wyposażenie dla nowego oddziału. Wykonawcą robót w trzech ww. przedszkolach jest Zakład Remontowo-Budowlany Dietmar Burczyk z Pyskowic. W Miejskim Żłobku w czasie przerwy wakacyjnej w sierpniu wyremontowany zostanie oddział I-szy. W zakres remontu będzie wchodziła wymiana drzwi i częściowo posadzek, wymiana płytek w kuchni oraz malowanie pomieszczeń. Planowana jest również adaptacja pomieszczenia nie użytkowanej łazienki na szatnię oddziału IV-tego. Większość środków na wykonanie prac w żłobku pochodzi z budżetu państwa z programu „Maluch”.