WARSZTATY STRATEGICZNE

2017-09-27

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz innych interesariuszy na warsztaty strategiczne związane z przygotowywaniem tego dokumentu. Celem warsztatów, które odbędą się 5 października br. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter), jest określenie potrzeb i pozyskanie opinii związanych z oczekiwaniami interesariuszy w kwestii rozwoju Miasta Pyskowice. W programie spotkania zaplanowano przedstawienie kluczowych informacji na temat strategii, omówienie planu działań związanych z opracowaniem strategii we współpracy z całą społecznością lokalną miasta oraz przeprowadzenie warsztatów strategicznych. Będzie to również okazja do dyskusji o najważniejszych kwestiach społecznych, gospodarczych, technicznych i środowiskowych, które powinny zostać uwzględnione w strategii rozwoju.

Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030 - logo

Strategia rozwoju miasta stanowi podstawowy dokument uwzględniający kwestie rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinno kierować się miasto Pyskowice, by dążyć do osiągnięcia rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców Pyskowic.