Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

2020-03-24

Przedsiębiorcy – najemcy lokali użytkowych, będących własnością gminy Pyskowice, którzy na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wstrzymali lub  ograniczyli prowadzoną w wynajmowanym lokalu użytkowym działalność gospodarczą o charakterze usługowym, gastronomicznym, handlowym lub produkcyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie czynszu za wynajmowany lokal użytkowy, poczynając od czynszu za miesięc kwiecień 2020 r.

Logotyp Pyskowice dla przedsiębiorców

We wniosku należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek, w szczególności potwierdzające  zamknięcie lokalu, zawieszenie prowadzenia  działalności gospodarczej, spadek obrotów itd.


Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą otrzymanej w latach 2018-2020 pomocy de minimis (skan zaświadczenia) lub oświadczenie, że nie korzystali z tej formy pomocy.


Podane informacje mogą podlegać szczegółowej weryfikacji i wówczas wnioskodawca może być wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane  we wniosku.


Prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną na adres : info@pyskowice.pl


Wzór wniosku dostępny jest tutaj 


Przygotowane przez Ministerstwo Finansów propozycje rozwiązań w pakiecie działań tarczy antykryzysowej  obejmują również ulgi dotyczą podatków lokalnych.  Projekt ten przewiduje  m.in. możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Urząd na bieżąco monitoruje podejmowane działania w tym zakresie i niezwłocznie po wejściu w życie ww. ustawy będzie analizować możliwość wdrożenia w naszej gminie zaproponowanych przez parlament rozwiązań.


O podjętych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę