Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!

2020-03-24

Przedsiębiorcy – najemcy lokali użytkowych, będących własnością gminy Pyskowice, którzy na skutek ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wstrzymali lub  ograniczyli prowadzoną w wynajmowanym lokalu użytkowym działalność gospodarczą o charakterze usługowym, gastronomicznym, handlowym lub produkcyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie czynszu za wynajmowany lokal użytkowy, poczynając od czynszu za miesięc kwiecień 2020 r.

Logotyp Pyskowice dla przedsiębiorców

We wniosku należy zwięźle opisać okoliczności uzasadniające wniosek, w szczególności potwierdzające  zamknięcie lokalu, zawieszenie prowadzenia  działalności gospodarczej, spadek obrotów itd.


Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą otrzymanej w latach 2018-2020 pomocy de minimis (skan zaświadczenia) lub oświadczenie, że nie korzystali z tej formy pomocy.


Podane informacje mogą podlegać szczegółowej weryfikacji i wówczas wnioskodawca może być wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane  we wniosku.


Prosimy o składanie wniosków drogą elektroniczną na adres : info@pyskowice.pl


Wzór wniosku dostępny jest tutaj 


Przygotowane przez Ministerstwo Finansów propozycje rozwiązań w pakiecie działań tarczy antykryzysowej  obejmują również ulgi dotyczą podatków lokalnych.  Projekt ten przewiduje  m.in. możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Urząd na bieżąco monitoruje podejmowane działania w tym zakresie i niezwłocznie po wejściu w życie ww. ustawy będzie analizować możliwość wdrożenia w naszej gminie zaproponowanych przez parlament rozwiązań.


O podjętych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę