WAŻNE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

2008-02-13

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina, że z dniem 1 stycznia 2008r. wszedł w życie obowiązek dostarczania do podmiotów zajmujących się ubojem trzody chlewnej informacji o łańcuchu pokarmowym.   

Powyższy obowiązek nałożony jest zapisem SEKCJI III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004. Przykładowy wzór formularza łańcucha pokarmowego dostępny jest w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tut. Urzędu pok. 320. Informacje zawarte w formularzu muszą towarzyszyć każdej partii świń dostarczanych do uboju (nawet jeśli jest to jedna sztuka). W razie przybycia do ubojni zwierzęcia bez informacji dotyczących łańcucha pokarmowego, dany podmiot zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie urzędowego lekarza weterynarii. Zwierzę takie nie może zostać poddane ubojowi.