Ważne dla uczniów z rentą rodzinną

2020-09-07

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to osób, które ukończyły 16 lat. Na dopełnienie obowiązku  uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci - do 30 października.

Ważne dla uczniów z rentą rodzinną

- Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę, mogą ją otrzymywać aż do 25. roku życia. W przypadku, gdy kończą 25 lat w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.


Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń bądź student pobiera naukę, to renta wypłacana jest przez miesiące nauki oraz wakacje. ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu przez placówkę, do  której uczęszcza młody człowiek.

 

- Ważne, żeby młodzież pamiętała na jaki okres zostało wydane zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Jeżeli było ono wydane do końca tego roku szkolnego lub akademickiego, czyli uczniom do sierpnia, a studentom do września, to aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejne świadczenie, należy przekazać wniosek wraz z zaświadczeniem najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty. Jeśli uczeń złoży je w październiku, to straci wypłatę renty za wrzesień. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku studenta, który złoży dokumenty dopiero w listopadzie - za październik nie zostanie wypłacone świadczenie - wyjaśnia rzeczniczka.


Uczeń, który zdał maturę i będzie kontynuował edukację na uczelni wyższej, musi do końca września dostarczyć do ZUS zaświadczenie o tym, że dostał się na studia, a w październiku już tylko donieść zaświadczenie o byciu studentem. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczął lub rozpocznie naukę w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym to nastąpiło.


Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 4-letni, 3-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.


W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią nienależnie pobrane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.