WAŻNE! PRZEDŁUŻONO TERMINY PŁATNOŚCI

2020-04-06

 

 

 

30 czerwca br. to nowy, wydłużony termin wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Udogodnienie wprowadziła tzw. ustawa antykryzysowa i dotyczy zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Uwaga!W myśl ustawy termin na rozliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste może zostać  przedłużony kolejny raz rozporządzeniem Rady Ministrów.