CENTRUM PRZESIADKOWE

20.01.2020 r.

Pod koniec grudnia ub. r. nastąpiło zakończenie prac na Centrum Przesiadkowym na placu kard. Stefana Wyszyńskiego w Pyskowicach. Komunikacja miejska na Centrum Przesiadkowym zostanie przywrócona 1 lutego br. Obecnie trwa ostatni etap uzgodnień z ZTM w sprawie rozkładów jazdy autobusów. Za sprawą Centrum Przesiadkowego pasażerowie w komfortowych warunkach będą mogli oczekiwać na transport oraz znacznie szybciej przesiadać się pomiędzy różnymi środkami lokomocji.

 

Celem tej inwestycji było zintegrowanie środków komunikacji miejskiej z parkingami dla samochodów osobowych, komunikacją publiczną, komunikacją prywatną (mikrobusy, taxi, przewoźnicy) oraz z infrastrukturą rowerową. W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej powstały dwa perony autobusowe, ciągi piesze, wiaty autobusowe, wiaty ze stojakami na rowery, stacje naprawy rowerów, toaleta miejska oraz infrastruktura towarzysząca (m.in. kosze na śmieci, ławki, donice, gabloty, nasadzenia i zieleń miejska). Cały plac uzyskał nowe oświetlenie. Modernizowane ulice uzyskały nawierzchnię asfaltową, główny plac został wyłożony kostką granitową. W ulicach została wykonana kanalizacja deszczowa, a PWiK Sp. z o. o. z Gliwic wymieniło fragmenty sieci wodociągowej. Chodniki w obrębie centrum uzyskały nawierzchnię z płytek granitowych.

 

Przebudowa i zmiana organizacji ruchu placu kard. Stefana Wyszyńskiego była podyktowana nie tylko względami estetycznymi, ale również komfortem podróżujących, a co najważniejsze mieszkańców tego placu, gdzie autobusy w czasie przerw postojowych stały na włączonych silnikach często przez kilkadziesiąt minut.

 

Dla podróżnych, chcących skorzystać z komunikacji publicznej, przy ul. Poniatowskiego w sąsiedztwie Centrum Przesiadkowego, wybudowano parking typu P&R dla samochodów osobowych.

 

Na budowę zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w rejonie placu Kard. Stefana Wyszyńskiego, nasze miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności na 2019 rok oraz z budżetu państwa z kontraktu terytorialnego. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia była wyłoniona w drodze przetargu   firma „Drogomax" Sp. z o. o. z Tarnowskich Gór. Koszt realizacji zadania wyniósł 4.833.915,20 zł, a łączna wartość dofinansowania wyniosła 4.209.755,56 zł.

 

Mamy wielką nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z funkcjonowania Centrum. Równocześnie jeszcze raz przepraszamy wszystkich mieszkańców, a szczególnie osoby zamieszkałe w okolicy placu kard. Stefana Wyszyńskiego za wszystkie utrudnienia i dziękujemy za cierpliwość.

27.12.2019 r.

Wszystkie prace na Centrum Przesiadkowym zostały zakończone. Aktualnie dokonywane są odbiory. Ruch na całej długości ul. kard. Stefana Wyszyńskiego został przywrócony. Prosimy jednak kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na zmianę organizacji ruchu i nowe oznakowanie. Oświetlenie zostanie włączone po dopełnieniu niezbędnych formalności przez Tauron Polska Energia SA, powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dni. Z kolei ruch autobusowy przywrócony zostanie w pierwszych dniach nowego roku, o dokładnej dacie poinformujemy niezwłocznie po uzgodnieniach z ZTM.

 


Prace budowlane na Placu Kard. Stefana Wyszyńskiego i przy ul. Poniatowskiego

 

Centrum przesiadkowe - Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego

Centrum przesiadkowe - parking

 

 


12.07.2019 r.

 

W środę 17 lipca 2019 r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zostaną zamknięte ulice: Kościelna i Księcia Józefa Poniatowskiego, a ruch pieszych będzie przebiegał zgodnie z trasą objazdu.
Prosimy o zapoznanie się z objazdami, w celu uniknięcia niepotrzebnych manewrów zawracacnia lub cofania na zamkniętych drogach, na których będzie znajdował się sprzęt budowlany.


Na słupkach przystankowych i wiatach, Zarząd Transportu Metropolitalnego będzie na bieżąco informował o dokonywanych zmianach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.
17 lipca 2019 r. od godz. 4:00.nastąpi zamknięcie przystanku na Placu Wyszyńskiego.

 

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy centrum przesiadkowego w Pyskowicach i WYŁĄCZENIA z obsługi przystanku „Pyskowice Plac Wyszyńskiego".


Trasa objazdu dla linii nr:

o 71, 677,707 – po obsłudze przystanku „Pyskowice Powstańców Śląskich", autobusy kursować będą ulicami: Powstańców Śląskich, Toszecką, Gliwicką, Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szopena, Wojska Polskiego i Dworcową, do przystanku „Pyskowice Szpitalna", z obsługą przystanków „Pyskowice Chopina" i „ Pyskowice Wojska Polskiego"


o 20, 184 – po obsłudze przystanku „Pyskowice Korty Tenisowe [nż]", autobusy kursować będą ulicami: Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szopena, Wojska Polskiego i Dworcową, do przystanku „Pyskowice Szpitalna", z obsługą przystanków „Pyskowice Chopina" i „Pyskowice Wojska Polskiego"


o 153, 739 – autobusy jadące ze Sroczej Góry, kursować będą ulicami: Wyzwolenia, Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szopena, Wojska Polskiego i Dworcową, do przystanku „Pyskowice Szpitalna", z obsługą przystanków: „Pyskowice Wyzwolenia [nż]" „Pyskowice Chopina" i „Pyskowice Wojska Polskiego"


o 791 – w kursach rozpoczynających i kończących się na przystanku „Pyskowice Plac Wyszyńskiego", autobusy kursować będą do przystanku „Pyskowice Szpitalna";
od przystanku „Srocza Góra [nż]", autobusy kursować będą ulicami: Wyzwolenia, Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szopena, Wojska Polskiego i Dworcową, z obsługą przystanków: „Pyskowice Wyzwolenia [nż]" „Pyskowice Chopina" i „Pyskowice Wojska Polskiego";
od przystanku „Pyskowice Korty Tenisowe [nż]", autobusy kursować będą ulicami: Wyszyńskiego, Nową, Strzelców Bytomskich, Szopena, Wojska Polskiego i Dworcową, z obsługą przystanków: „Pyskowice Chopina" i „Pyskowice Wojska Polskiego";


o 152, 207, 208 – autobusy rozpoczynać będą kursy na przystanku „Pyskowice Szpitalna" i kursować będą ulicami: Szpitalną, Wojska Polskiego, Szopena, Strzelców Bytomskich, Wielowiejską i Poznańską, do włączenia się na stałe trasy w kierunku Toszka i Wielowsi; obsługiwane będą przystanki: „Pyskowice Wojska Polskiego" i „Pyskowice Chopina".
Wyłączone z obsługi zostaną przystanki:


o „Pyskowice Plac Wyszyńskiego" (dotyczy linii: 20, 71, 152, 153, 184, 207, 208, 677, 707, 739, 791)


o „Pyskowice Osiedle" (dotyczy linii: 20, 71, 153, 707, 739, 791)

 

W zamian za wyłączony z obsługi przystanek „Pyskowice Plac Wyszyńskiego", wszystkie linie autobusowe będzie obsługiwał przystanek „Pyskowice Chopina", który będzie przystankiem przesiadkowym.

 

 

Poniżej przedstawiono mapkę z zaznaczoną na kolor fioletowy trasą objazdu dla transportu samochodowego.


4.07.2019 r.

4.07.2019 r.

RUSZA BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO (25.06.2019 r.)Miasto Pyskowice przystępuje do realizacji budowy centrum przesiadkowego w rejonie placu kard. Stefana Wyszyńskiego. Na jego realizację pozyskano dotację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Całe zamierzenie inwestycyjne ma na celu zintegrowanie środków komunikacji miejskiej z parkingami dla samochodów osobowych, komunikacją publiczną, komunikacją prywatną oraz z infrastrukturą rowerową. Na realizację zadania została zawarta umowa na kwotę 4.809.225,21 zł z firmą „Drogomax" sp. z o. o. z Tarnowskich Gór, a łączna wartość dofinansowania wyniesie maksymalnie 3.762.663,31 zł.

Prace będą realizowanie w obrębie samego placu oraz na fragmentach ulic: Hutniczej, kard. Stefana Wyszyńskiego i Poniatowskiego. W obszarze przebudowy istniejącej zatoki autobusowej projektuje się wykonanie dwóch peronów wyposażonych we wiaty przystankowe. Ponadto zostaną wykonane: wiata na rowery, miejsce odpoczynku rowerzystów, samoobsługowa toaleta publiczna, elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, donice i gabloty. Cały plac uzyska nowe oświetlenie. Przewidziane jest też wykonanie nasadzeń zieleni. Modernizowane ulice uzyskają nową nawierzchnię asfaltową, główny plac zostanie wyłożony kostką granitową. Chodniki w obrębie centrum uzyskają nawierzchnię z płytek granitowych, a parking będzie wykonany z betonowej kostki w sposób umożliwiający częściowe przenikanie wody opadowej do gruntu. W ulicach zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, a PWiK sp. z o. o. z Gliwic wymieni fragmenty sieci wodociągowej.

 

Przy ul. Poniatowskiego wykonawca już rozpoczął prace związane z budową parkingu dla 44 samochodów docelowo przeznaczonego dla osób przesiadających się na komunikację publiczną.

Planowany termin ukończenia zadania to 8 października br. Niestety będzie to się wiązało ze znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym oraz uciążliwością dla mieszkańców i osób prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą. Aby zmniejszyć uciążliwość realizacja zadania odbędzie w 2 etapach – pierwszy do połowy września – ul. Wyszyńskiego będzie jednokierunkowa od strony rynku do skrzyżowania z ul. Nową, a wyjazdy z ul. Hutniczej, Górniczej i Sienkiewicza zostaną zamknięte.

 

O kolejnym etapie będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jednocześnie z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia oraz apelujemy o cierpliwość i ostrożność w związku z wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu.