ROK SAMORZĄDU

 

PYSKOWICE – DOBRZE TU MIESZKAĆ


 

Nową kadencję Pyskowice rozpoczęły z wielkim rozmachem. Rekordowe pozyskanie funduszy zewnętrznych, duże inwestycje oraz ciekawe projekty i przedsięwzięcia sprawiły, że miasto pięknieje i zmienia swoje oblicze. Właśnie mija rok kadencji samorządu Pyskowic – burmistrza miasta Adama Wójcika oraz Rady Miejskiej, dlatego przedstawiamy krótkie podsumowanie dotychczasowych działań.

 

Działania inwestycyjne
Rok 2019 to dla Pyskowic rok inwestycji. Prawie 40 mln złotych, czyli blisko 34 procent budżetu miasta, zostało przeznaczonych właśnie na ten cel. Umożliwiają to pozyskane fundusze zewnętrzne oraz dobra współpraca z wieloma podmiotami, przede wszystkim: Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.
W bieżącej kadencji zrealizowano m.in.:

 

 • Termomodernizację szkół i przedszkoli wraz z modernizacją systemu ogrzewania i wymianą oświetlenia (wartość projektu 9 539.866,74 zł),
 • Kompleksowy remont basenu w Szkole Podstawowej nr 5
 • Termomodernizację Urzędu Miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltanicznych (wartość projektu 4 386.250,57 zł)
 • Zakończono prace związane z termomodernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem dziedzińca (wartość projektu 1,3 mln),
 • Remont Ratusza (wartość projektu 1.695.643,92 zł).
 • Termomodernizację Miejskiego Żłobka wraz z wymianą centralnego ogrzewania i systemu oświetlenia (wartość projektu 1.079.188,05 zł). Ponadto rozpoczął się remont skrzydła budynku Miejskiego Żłobka przy ul. Paderewskiego, dzięki czemu utworzone zostaną 24 nowe miejsca dla dzieci,
 • Zakończono rewaloryzację Parku Miejskiego (wartość projektu 3,8 mln zł),
 • Dobiega końca budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego na placu kard. Stefana Wyszyńskiego (wartość projektu 4 809.225,21 zł),
 • Zakończono prace inwestycyjne związane z przebudową mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Piaskowej (wartość projektu 3 032 324,99 zł)
 • Zmodernizowano skrzyżowanie ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (wartość projektu 3 628 500 zł)
 • W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, gmina Pyskowice uzyskała najwyższe w powiecie gliwickim dofinansowanie w kwocie 3 043 141,00 zł na powstanie drogi gminnej, która będzie spełniała funkcję północnej obwodnicy miasta oraz będzie dowiązana do istniejącej drogi zlokalizowanej przy terenach inwestycyjnych. Aktualnie dobiega końca procedura przetargowa.
 • Wyremontowano lokal przy ul. Cichej 1, w którym 1 kwietnia rozpoczął działalność Dzienny Dom „Senior+". Obecnie z placówki korzysta 13. osób, które mają ukończony 60. rok życia, są mieszkańcami Pyskowic i są nieaktywne zawodowo,
 • W południowej części miasta powstała Otwarta Strefa Aktywności (OSA) przy ul. Jaworowej - miejsce do spotkań i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Na tę inwestycję Miasta Pyskowice pozyskało dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł.

Po raz trzeci przeprowadzono Pyskowicki Budżet Obywatelski, dzięki któremu powstał „Park Nauki i Rozrywki przy Szkole Podstawowej nr 6" oraz „Plac zabaw przy szkole Podstawowej nr 5".

 

Na bieżąco, w miarę możliwości finansowych, wykonywane są remonty ulic i chodników oraz miejsc parkingowych.

 

Rekultywacja składowiska odpadów i działania ekologiczne
Trwają prace związane z rekultywacją składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej. To jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez pyskowicki samorząd. Do tej pory udało się wyremontować kompleksowo zbiornik odcieków, a także zrekultywować kwaterę nr 3 i wybudować drogę technologiczną prowadzącą do zbiornika. Obecnie trwa proces wypełniania kwatery nr 4 odpadami wskazanymi w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego (tj. gruz ceglany, tynki, elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, minerały (np. piasek i kamienie), żużle, popioły paleniskowe, gleba i ziemia (w tym kamienie), kompost nie nadający się do wykorzystania i ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w celu jej zamknięcia. Zgodnie z harmonogramem prac proces rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów przewidziany jest do końca 2020 r. a po tym czasie, w myśl obowiązujących przepisów prawa, prowadzona będzie faza poeksploatacyjna polegająca na monitorowaniu odcieków, badaniu wód podfoliowych, odgazowaniu i wykonywaniu pomiarów geodezyjno - wysokościowych.

 

Dla miasta ważne są działania proekologiczne. Nowością jest m.in. konkurs pn. „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój", w który można pozyskać dotację celową na zrealizowanie inwestycji o charakterze ekologicznym. W pierwszej edycji dzięki tej inicjatywie powstało solarne oświetlenie drogi wewnętrznej na Mikoszowinie. W listopadzie br. nasadzonych zostało również 40 drzew na placu przy zbiegu ulic Szpitalna, Dworcowa i Wojska Polskiego, które stworzą mikroklimat i ochronę przed słońcem w tym miejscu. Samorząd dba również o edukację ekologiczną najmłodszych. Realizowane są programy i przedstawienia m.in.: „Rajska wyspa" poruszające zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza i segregacją odpadów.


Przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, dobra współpraca

Stawiając na integrację lokalnego środowiska, zorganizowano wiele nowych wydarzeń, które cieszyły się ogromną popularnością wśród ich uczestników. Wśród przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym były to m.in.: koncerty na rynku przy fontannie, koncert nad Dramą, Jarmark Wielkanocny, Kino Kobiet, „Okna otwarte na Polskę", Pyskowicki Bieg Mamuta, Fitnessowy Dzień Kobiet, Festiwal Smaku, Spotkania Podróżnicze czy śniadania na trawie.
Bogatą ofertę dla mieszkańców w każdym wieku, także dzięki realizacji projektów i pozyskanym funduszom zewnętrznym, przygotowały jednostki organizacyjne gminy: Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Innowacyjne działania podjął również Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z przykładów jego nowych form działalności jest Centrum Wsparcia Rodziny, które powstało przy ul. Sikorskiego 83.
Samorząd Pyskowic ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami, współorganizując z nimi wiele wydarzeń i projektów m.in.: „Aktywne Pyskowice", „Kolorowe Podwórka", pikniki rodzinne oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych.

 

Zmiany w mieście możliwe są w dużej mierze dzięki jej mieszkańcom, dlatego ich zdanie jest bardzo ważne. Na oficjalnym fanpage miasta www.facebook.com/GminaPyskowice, stronie internetowej www.pyskowice.pl oraz w gazecie samorządowej „Przegląd Pyskowicki" zamieszczane są ankiety, których wyniki mają znaczący wpływ na podejmowane w mieście decyzje. Okazją do bezpośrednich rozmów są także organizowane spotkania. Jak podkreśla burmistrz Adam Wójcik – celem VIII kadencji samorządu jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmowanie takich działań, które sprawią, że o Pyskowicach mieszkańcy powiedzą: „Dobrze Tu mieszkać".