Węgiel dla mieszkańców – aktualne informacje

2023-01-26

W roku 2023 miasto Pyskowice kontynuuje sprzedaż węgla na potrzeby preferencyjnych zakupów dla gospodarstw domowych. Informujemy, że termin złożenia wniosku o zakup na takich warunkach upłynął  28 lutego 2023 r. Wszystkie osoby zainteresowane zakupem, które złożyły wniosek, prosimy o wpłaty do  31 marca br. 

Hałda węgla.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy gminy Pyskowice: 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953.W tytule prosimy wpisać: ZAKUP WĘGLA, podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz wpisać ilość i rodzaj paliwa zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Cena węgla to 1 700,00 zł brutto za tonę. Podstawą realizacji zakupu jest wpłata należności za węgiel na wskazany powyżej rachunek bankowy. Terminarz dostaw ustala indywidualnie firma ROMAX s.c. na podstawie kolejności wpłat i ilości węgla uzyskanego od Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Koszty dostawy i ewentualnego workowania są ustalane indywidualnie z firmą ROMAX, w momencie kontaktu ich pracownika po przekazaniu listy wpłat przez Urząd Miejski.