Wizyta Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego w Pyskowicach

2019-05-14

Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, członkowie ww. Komisji wraz z władzami naszego miasta w dniu dzisiejszym wizytowali Składowisko Odpadów na Zaolszanach. Po wizycie na składowisku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego omawiali tematy związane z przyszłością tego obiektu.

Wizyta Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego w Pyskowicach