"WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ - SZANSA DLA CIEBIE"

2012-12-06

Firma IT Vision we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach prowadzi nabór do projektu „Własna działalność - szansa dla Ciebie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które należą do jednej z grup:

1. osób zwolnionych - osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

2. osób przewidzianych do zwolnienia - osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze zwolnienia, nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

• bezzwrotną pomoc w wysokości 40 000 zł na założenie własnej firmy

• dodatkowo comiesięczną pomoc w wysokości 1200 zł przez okres 6 miesięcy

 

W ramach projektu oprócz wsparcia finansowego oferuje się:

• Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

• Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze

• Wsparcie doradcze dla osób, które w ramach projektu rozpoczęły działalność gospodarczą


Nabór trwa do 12 grudnia 2012 r.

 

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie internetowej: wdz.itvision.pl