WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY BEZ POTWIERDZENIA ZARZĄDCY BUDYNKU

2020-04-23

W związku z ograniczonym kontaktem z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych – Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach, spółdzielniami i zarządcami wspólnot, a co za tym idzie  brakiem możliwości uzyskania potwierdzenia przez zarządcę wniosku o dodatek mieszkaniowy, do odwołania można składać wnioski bez ww. potwierdzenia. Warunkiem jest podanie nazwy zarządcy wraz z danymi adresowymi.

Wnioski prosimy składać:

  • w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub e-mailowo na adres info@pyskowice.pl.
  • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres :Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalami skontaktują się z każdym z wnioskodawców i poinformują o dalszym postępowaniu przy rozpatrywaniu przekazanego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W przypadku pytań można kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Lokalami pisząc na adres info@pyskowice.pl lub dzwoniąc na numer 32-332-61-06