Wojewoda śląski w Pyskowicach

2021-07-06

Dzisiaj nasze miasto gościło wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka. Odwiedziny odbyły się w ramach wizyty wojewody w powiecie gliwickim. Wojewodzie towarzyszyli przedstawiciele parlamentu, sejmiku śląskiego oraz samorządu powiatowego.

Grupa mężczyzn w ciemnych garniturach na korytarzu dziennego domu seniora. Na pierwszym planie burmistrz Adam Wójcik, coś tłumaczy gestykulując, obok wojewoda śląski Jarosław Wieczorek (w maseczce)

Wojewoda w Pyskowicach mógł ocenić efekty inwestycji powstałych z wykorzystaniem funduszy z programów rządowych. Odwiedził Dzienny Dom Senior + oraz przebudowany odcinek ulicy Powstańców Śląskich.

Gospodarzami spotkania w Pyskowicach byli burmistrz Adam Wójcik oraz sekretarz miasta Agnieszka Kazubek. W grupie osób towarzyszących wojewodzie znaleźli się poseł RP Jarosław Gonciarz, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski, starosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek, jego zastępca Adam Wojtowicz oraz radna powiatowa Krystyna Urbańska. Obecni byli również przedstawiciele mediów.

Przed pobytem w Pyskowicach wojewoda odwiedził Wielowieś i Toszek. Zwieńczeniem wizyty w powiecie było uroczyste podpisanie umów w starostwie w Gliwicach na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz programu Senior+.