WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE NA MAPACH SPRZED 100 LAT

2015-08-06

W Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP), oficjalnym portalu mapowym Województwa Śląskiego, zostały udostępnione historyczne mapy z lat 1958-61, 1901 oraz 1883, obejmujące znaczną część obszaru województwa śląskiego. Dane znajdują się w module: Archiwum Państwowe w Katowicach i są podpięte do paska czasu, dzięki czemu można prześledzić zmiany zachodzące na przestrzenni 100 lat. Więcej o systemie można przeczytać na stronie internetowej www.orsip.pl, gdzie można się zapoznać z historią województwa śląskiego na mapach. 

Logo Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach w systemie ORSIP można znaleźć poniższe mapy:

  • Mapa topograficzna w skali 1:5000, która przedstawia sytuację topograficzną z lat 1958-61.
  • Niemiecka mapa topograficzna: Topographie zur Flözkarte vom nordlichen Teil des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens w skali 1:10000 z roku 1901, obejmuje obszar od Sosnowca do Zabrza i od okolic Tarnowskich Gór do okolic Mikołowa.  
  • Niemiecka mapa z 1883 roku: Specialkarte der Oberschlesischen Bergeviere unter Angabe der Lage der verliehenen Bergwerke w skali 1:10000, obejmuje obszar od Dąbrowy Górniczej do Gliwic i od okolic Tarnowskich Gór do okolic Radlina.