WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r. DLA BURMISTRZA PYSKOWIC ADAMA WÓJCIKA

2019-06-28

W dniu 27.06.2019 r. podczas IX sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach, Burmistrz Miasta Adam Wójcik uzyskał jednogłośnie wotum zaufania, a następnie absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

Bardzo wysoko Radni ocenili również Raport o stanie gminy za 2018 rok, z którym można zapoznać się w zakładce WAŻNE TEMATY 

 

Adam Wójcik podziękował wszystkim Radnym, z którymi miał okazję współpracować w 2018 r., na czele z Przewodniczącą RM Jolantą Drozd, Skarbnikowi Miasta Dorocie Ziębie, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych oraz wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie Pyskowic.