WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-09-23

W czwartek 29 września, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


II. Przedstawienie porządku obrad.


III. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.


IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.


V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.


VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku


VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi z dnia 20 lipca 2016 r. na Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 177);
2) rozpatrzenia skargi z dnia 9 sierpnia 2016 r. na Burmistrza Miasta Pyskowice; (druk nr 178);
3) zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach (druk nr 188);
4) prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy Pyskowice (druk nr 184);
5) zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach (druk nr 185);
6) nadania nazwy ulicy (druk nr 180);
7) wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 181);
8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk nr 182);
9) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 183).
10) dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r. (druk nr 186);
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 (druk nr 187).

 

VIII. Sprawy organizacyjne.


IX. Zamknięcie sesji.