Wsparcie dla rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

2021-10-28

Ruszył nabór wniosków do programu „Granty PPGR". W związku z tym zapraszamy uprawnione rodziny do składania deklaracji uczestnictwa. Można uzyskać m.in. laptop lub komputer. Deklaracje przyjmowane będą do 3 listopada w Biurze Obsługi Interesanta (BOI) Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Program "Granty PPGR" ma na celu przeciwdziałanie ograniczeniom w dostępie do sprzętu komputerowego wśród dzieci z rodzin pegeerowskich. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub średniej, który jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez gminę i przekazany uczniowi, program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.

Deklaracje przyjmowane będą od 29 października do 3 listopada włącznie, w BOI, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Pod tym linkiem znajduje się strona z deklaracjami oraz formularz wskazania sprzętu.

Jednocześnie prosimy o dołączenie do deklaracji dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny z PPGR.

Więcej informacji o programie na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.