POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ W CZASIE EPIDEMII

2020-04-28

Obecna sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce może być dodatkowym obciążeniem dla zdrowia psychicznego.  W wielu polskich rodzinach, ze względu na nakaz pozostania w domach oraz zamknięcie instytucji pomocowych czy terapeutycznych, dzieją się teraz prawdziwe ludzkie dramaty. Nasila się przemoc domowa, również seksualna, zarówno w stosunku do dzieci, jak i dorosłych. Wzrasta też problem uzależnień czy depresji.

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

To widoczny efekt wprowadzonej izolacji społecznej. Nasila się nie tylko przemoc w domach, w których już była. Co niepokojące przemoc pojawiła się w rodzinach, w których do tej pory nie było takiego problemu. W najgorszej sytuacji są dzieci i młodzież, które zgodnie z aktualnymi przepisami nie mogą samodzielnie opuszczać domów. Zmagać się muszą z wieloma problemami związanymi z trwającą sytuacją: przemoc domowa, problemy psychiczne, stres, odosobnienie, lęk o przyszłość, brak kontaktu z rówieśnikami i wiele innych.

 

Warto wtedy pamiętać o instytucjach, grupach i stowarzyszeniach, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy i wspieranie ofiar.

 

Podajemy numery telefonów, gdzie można otrzymać odpowiednie wsparcie, w tym prawne czy psychologiczne:

 

Pomoc psychologiczna organizowana przez samorząd miasta:

Telefoniczne wsparcie psychologiczne uzyskacie Państwo pod numerem telefonu:  507-942-348 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00:15.00.


Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu organizowana przez Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:


wsparcie terapeutyczne i poradnictwo przez telefon:

  • terapeutka Elżbieta Borowiec, dyżury w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-19.00 pod numerem  663-252-162,
  • terapeutka Justyna Fijołek-Ziobrowska, dyżury w środy i czwartki w godz. 18.00-20.00 pod numerem 695-245-587.

 

Pomoc dla dzieci i młodzieży:

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111
  • Niebieska Linia:  800-12-00-02

Pomoc dla kobiet:

  • FEMINOTEKA:  888-88-33-88
  • Centrum Praw Kobiet:  600-07-07-17
  • Niebieska Linia:  800-12-00-02

 

Dodatkowo Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował pod adresem: https://www.rpo.gov.pl plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa.