WSPIERANIE DZIAŁAŃ W RAMACH POKL

2010-01-07

Informujemy, iż w związku z decyzją Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku oraz Urzędu Miejskiego w Pyskowicach o wsparciu zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Pyskowicach, czekamy na zgłoszenia odnośnie zapotrzebowania na szkolenia, seminaria oraz indywidualne konsultacje związane z aplikowaniem konkursowym o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z pomocy RO EFS Rybnik mogą korzystać szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne.

W sprawie organizacji spotkania na terenie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach prosimy o kontakt z p. Justyną Fijołek-Ziobrowską - naczelnikiem Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, j.ziobrowska@pyskowice.pl, (32) 332 60 04.


W sprawie organizacji szkoleń, seminariów prosimy o kontakt z p. Ewą Warecką - przedstawicielem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku, doradca_rybnik@roefs.pl, 508 387 013.


W sprawie indywidualnych spotkań doradczych dla organizacji pozarządowych prosimy o kontakt z animatorką Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku p. Agatą Gnat, agata@mostkatowice.pl, 609 573 216.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!