WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2008-09-29

W związku z przygotowywaniem projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA PYSKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2009 ROK zwracamy się do organizacji pozarządowych o zgłaszanie ewentualnych uwag do w/w. W dniu 01.10.2008 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, osoba odpowiedzialna w tut. UM za współpracę z organizacjami pozarządowymi będzie do Państwa dyspozycji.

Jednocześnie w celu weryfikacji posiadanych informacji, dotyczących poszczególnych organizacji, zwracamy się o dostarczenie aktualnego nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu siedziby wraz ze statutem i kilkoma zdaniami charakteryzującymi obecną działalność organizacji.