WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2008-10-31

1-2 listopada dla osób odwiedzających groby bliskich na cmentarzu przy ulicy Cichej, zostanie zorganizowany dodatkowy parking na placu targowiska miejskiego od strony ulicy Wielowiejskiej. Organizacja ruchu na terenie miasta pozostaje bez zmian. 

W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu w tym okresie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okolicy cmentarza komunalnego przy ulicy Poznańskiej, z powodu prowadzonych tam prac związanych z budową chodnika.