WWW.PYSKOWICE.PL ZNÓW STRONĄ BEZ BARIER!

2011-08-02

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach zakwalifikowała się do drugiego etapu III edycji konkursu Strona Internetowa bez Barier organizowanego przez Fundację Widzialni, dostając się do najlepszej dziesiątki w Polsce w kategorii serwisów administracji publicznej. Miejski Serwis Informacyjny - www.pyskowice.pl bierze udział w konkursie już po raz trzeci, dwa lata temu przechodząc do drugiego etapu, a rok temu zajmując drugie miejsce w kraju.

Konkurs skierowany jest on do instytucji publicznych, organizacji oraz firm komercyjnych. Celem konkursu jest promocja i nagradzanie serwisów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na wykluczenie cyfrowe i zwrócenie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz zainicjowanie ogólnopolskiej akcji promującej swobodny dostęp do zasobów internetowych.

 

Wyniki pierwszego etapu konkursu i serwisy zakwalifikowane do finałowego etapu konkursu (w kolejności alfabetycznej):

Kategoria serwisów administracji publicznej:
www.bip.pwz.pl - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
www.bon.p.lodz.pl - Biuro ds Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
www.kuratorium-kielce.pl - Kuratorium Oświaty w Kielcach
www.lublin.so.gov.pl - Sąd Okręgowy w Lublinie
www.poznan.pl - Urząd Miasta Poznania
www.przekroczycprog.pl - Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
www.pyskowice.pl - Urząd Miasta w Pyskowicach
www.um.warszawa.pl - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
www.wup.gdansk.pl - Wojewódzki Urząd Parcy w Gdańsku
www.zielona-gora.po.gov.pl - Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

 

Finał konkursu odbędzie się podczas konferencji Cyfrowo Wykluczeni 2 września 2011 roku w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.