Wybory samorządowe – ważne informacje

2024-02-12

Urząd Stanu Cywilnego przypomina, że w wyborach samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania! Inaczej niż w związku z innymi wyborami nie będzie więc można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania. Osoby chcące głosować poza miejscem stałego meldunku mogą dopisać się do rejestru wyborców, w miejscu stałego zamieszkania.

Element dekoracyjny

Inne ważne informacje o wyborach można znaleźć (link) tutaj.