WYCINKA ŚWIERKÓW SREBRZYSTYCH Z PŁYTY RYNKU

2009-08-13

W dniu 25.08.2008 r. na wniosek Urzędu Miejskiego w Pyskowicach Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na wycinkę 32 szt. drzew z gatunku Świerk srebrzysty (Picea pungens) z terenu płyty Rynku w Pyskowicach.

W uzasadnieniu Organ wydający decyzję wskazał, iż Układ urbanistyczny wraz z Rynkiem w Pyskowicach wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Katowicach z dnia 18.02.1969 r. i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Po dokonaniu oględzin drzew stwierdzono, że kwalifikują się one do usunięcia ponieważ są w złym stanie fito-sanitarnym, rosną w silnym zwarciu, mają w związku z tym zdeformowane korony, a od strony wewnętrznej widoczne silne zamieranie igieł. Drzewa te zostały posadzone współcześnie zmieniając historyczny układ i charakter Rynku. Zasłaniają również fontannę, ławki, uniemożliwiając całodobowy monitoring. Wycinka w/w drzew poprawi bezpieczeństwo ludzi i ograniczy wybryki chuligańskie /niszczenie otoczenia/ co nagminnie występuje w w/w miejscu.

W związku z powyższym w 2009 r. powinna zostać dokonana wycinka stosownych drzew - termin określony w przedmiotowej decyzji to 31 grudzień 2009 r. Jednakże z uwagi na dużą wartość przyrodniczą oraz kulturową, a także uwzględniając sentyment mieszkańców Pyskowic do obecnego wizerunku rynku, wycinka świerków z terenu płyty Rynku będzie wykonywana sukcesywnie począwszy od egzemplarzy będących w najgorszym stanie zdrowotnym oraz uniemożliwiających monitoring centrum miasta z każdorazowym określeniem walorów estetycznych i funkcjonalnych. Dlatego w miesiącach lipcu i sierpniu wycięto 7 sztuk świerków głównie od strony południowej umożliwiając Straży Miejskiej monitoring płyty Rynku. W dalszej kolejności planowana jest wycinka drzew przy ogródkach piwnych i wzdłuż alejek w celu umożliwienia swobodnego poruszania się mieszkańców, a następnie nastąpi odsłonienie zabytkowej fontanny i montaż odrestaurowanych historycznych figurek - bawiących się dzieci.

Dużym problemem jest zagęszczenie poszczególnych egzemplarzy rosnących zazwyczaj po 3 sztuki w jednym miejscu, co powoduje silne zrastanie koron i konieczność wycinki wszystkich trzech egzemplarzy co potwierdziła pierwsza w/w wycinka. Nie ma możliwości tzw. przerzedzenia z uwagi na fakt, iż usunięcie jednego egzemplarza odkrywa całkowicie suchą i zdeformowaną strukturę pozostałych drzew.

Nie podjęto jeszcze decyzji, czy wycince poddane zostaną wszystkie świerki znajdujące się na terenie płyty Rynku. Decyzja co do dalszej wycinki będzie podejmowana po każdorazowym wycięciu poszczególnych egzemplarzy mając na uwadze walory jeszcze istniejących świerków srebrzystych.