Wydawanie dowodów osobistych. Koniec z papierowymi wnioskami

2024-01-31

Przypominamy, że od końca ubiegłego roku osoby, które chcą wymienić dowód osobisty nie muszą już wypełniać papierowego wniosku o wydanie dokumentu. Wniosek jest automatycznie generowany w Rejestrze Dowodów Osobistych i podpisany przez interesanta za pomocą tzw. signature pada.

Element dekoracyjny

Zmiany w procedurze wprowadziła ustawa o aplikacji mObywatel. Wnioski składane są obecnie w formie cyfrowej (wypełnia je online urzędnik) i podpisywane na przeznaczonym do tego urządzeniu. Identycznie wygląda proces odbioru dowodu - nie trzeba już podpisywać "papierowego" formularza, lecz elektroniczny, na signature padzie.

Należy przy tym pamiętać, że do złożenia wniosku potrzebne jest zdjęcie oraz aktualny dowód osobisty.