WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEKSZTAŁCENIOWYCH NA OSTATNIEJ PROSTEJ

2020-04-15

Ku końcowi zmierzają działania związane z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Do tej pory Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydał 228 takich dokumentów na ogólną liczbę 260 nieruchomości objętych zmianami. Urzędnicy przewidują, że akcja zakończy się przed końcem czerwca.

Wydane do tej pory zaświadczenia dotyczą 3201 dawnych użytkowników wieczystych, którzy na mocy ustawy z 20 lipca 2018 r. zwanej „przekształceniową” zostali właścicielami zajmowanych gruntów gminy. Na potwierdzenie oczekuje jeszcze tylko 41 osób, czyli zaledwie ok. 1 proc. korzystających z przekształcenia.


Jednocześnie przypominamy, że nadal istnieje możliwość uiszczenia opłaty przekształceniowej w formie jednorazowej wpłaty. Mieszkańcy wykazują zainteresowane tą możliwością, a zachętą jest bonifikata. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tym roku wynosi ona 50 proc.


Na bieżąco wydawane są również zaświadczenia potwierdzające uiszczenie opłaty w formie jednorazowej. To dokument stanowiący podstawę do wykreślenia roszczenia o zapłatę z księgi wieczystej nieruchomości podlegającej przekształceniu.