Wygodniejsze chodniki, bezpieczniejsza ulica

2021-08-19

Zakończyły się remonty cząstkowe chodników przy ul.Szopena i ul. Wojska Polskiego oraz prace modernizacyjne przy moście w ciągu ul.Armii Krajowej. To kolejne kroki na drodze poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców w naszym mieście.

Roboty remontowe ciągów pieszych objęły ok. 45 -metrowy odcinek ul.Szopena, w okolicach znanej pizzeri oraz dwie osiedlowe odnogi ul. Wojska Polskiego (w rejonie ul.Cmentarnej) o łącznej długości 140 metrów. Prace zostały wykonane w ramach większego zlecenia na remonty cząstkowe ulic i chodników o łącznej wartości 191 tys. zł., które miasto zleciło firmie PUH Andrzej Morys z Wiśnicza.

Metę osiągnęły również rozpoczęte w lutym prace związane z odnowieniem kładki nad przepustem w ciągu ul.Armii Krajowej. Obiekt mostowy zyskał nowe barierki, izolację nawierzchni oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji. Przy okazji uporządkowano koryto cieku pod mostem. Wykonawcą prac na sumę blisko 70 tys. zł była firma Agal z Rybnika.