WYGRAJ WYJAZD DO BRUKSELI

2008-04-14

Biuro Poselskie posła Jana Kaźmierczaka zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym pt: "Znane i mniej znane oblicza mojego miasta". Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w formie pracy fotograficznej ciekawych miejsc (architektury lub krajobrazu) Gliwic, Knurowa lub Pyskowic.

Nagrodą w konkursie jest pięciodniowy wyjazd do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Termin wyjazdu: 2-6 czerwca 2008 r.

Na konkurs można składać zdjęcia dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż dwa zdjęcia.

Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych upływa 5 maja 2008 r.

Prace można składać w:
• Biurze Poselskim Posła Jana Kaźmierczaka w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 26/1 (godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku 10:00 do 14:00, w piątek od 10:00 do 17:00);
• sekretariacie Prezydenta Miasta Knurów, ul. Ogana 5, pokój 24 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Knurowie);
• sekretariacie Burmistrza Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach)

Pracę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie zawierać:
• zdjęcie/zdjęcia stanowiące pracę konkursową (w formacie co najmniej 15 cm na 21 cm)
• dane autora zdjęcia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy)
• pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs fotograficzny"
Prace konkursowe można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@jankazmierczak.pl. Przesłana wiadomość powinna zawierać:

  • zdjęcie/zdjęcia stanowiące pracę konkursową (w formacie co najmniej 1780 x 2480 pikseli)

  • dane autora zdjęcia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy)

  • pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

W tytule wiadomości należy umieścić dopisek „Konkurs fotograficzny".

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.jankazmierczak.pl