Wykaz numerów kont bankowych

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY PYSKOWICE


Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:

 • podatków i opłat lokalnych,
 • opłaty skarbowej,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wieczystego użytkowania, dzierżawy,
 • zakupu od gminy (gruntów, nieruchomości),
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską,
 • opłaty adiacenckiej.

PKO BP S.A. 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953

Dla przelewów spoza Polski:
nr rachunku (IBAN): PL 62 1020 2528 0000 0102 0480 4953
COD SWIFT: BPKOPLPW


Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:

 • wadiów,
 • kaucji gwarancyjnych.

PKO BP S.A. 59 1020 2528 0000 0002 0480 4862

Dla przelewów spoza Polski:
nr rachunku (IBAN): PL 59 1020 2528 0000 0002 0480 4862
COD SWIFT: BPKOPLPW


Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu:

 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.

PKO BP S.A. 61 1020 2528 0000 0902 0480 4870

Dla przelewów spoza Polski:
nr rachunku (IBAN): PL 61 1020 2528 0000 0902 0480 4870
COD SWIFT: BPKOPLPW


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu czynszów za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych winny być przekazywane na indywidualne numery rachunków bankowych.