WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

2011-03-09

Osoby, które miały wydane dowody osobiste w 2001 r. a w chwili złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego nie ukończyły 65 roku życia mają obowiązek wymiany posiadanych dowodów osobistych w roku bieżącym. Przy ubieganiu się o wymianę dowodu osobistego należy przedłożyć: wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz 2 aktualne fotografie - lewy profil.