WYNIKI BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH - KOMUNIKAT

2009-09-14

Przypominamy wszystkim Paniom, które wykonały badania mammograficzne w dniach od 20 do 22 lipca br, że odbiór wyników odbywa się w Wydziale Kultury Sportu i Spraw Społecznych w pokoju 103 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Wydawanie wyników badań jakie były wykonywane w dniach od 24 do 28 sierpnia br rozpocznie się na tych samych warunkach od dnia 21 września br.

Panie odbierające wynik osobiście powinny posiadać przy sobie dowód osobisty. Natomiast osoby odbierające wynik w zastępstwie powinny posiadać upoważnienie sporządzone i podpisane przez osobę przebadaną, zawierające nazwisko, imię, nr PESEL tej osoby, oraz osoby odbierającej wynik, potwierdzone posiadanym przez nią w czasie odbioru dokumentem tożsamości.