WYNIKI KONSULTACJI W SPRAWIE WEJŚCIA DO METROPOLII ŚLĄSKIEJ

2017-04-28

26 kwietnia br. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie wejścia miasta Pyskowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie (od 13 do 26 kwietnia 2017 r.) mieszkańcy miasta Pyskowice przeważającą liczbą głosów wypowiedzieli się za wstąpieniem miasta Pyskowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego.

Metropolia Silesia - logo

Dane szczegółowe dotyczące głosowania:

 

- liczba złożonych ankiet konsultacyjnych wynosi 719 szt., w tym:

    - w formie papierowej 706 ankiet,

    - w formie elektronicznej 13 ankiet;

 

- oddano 670 głosów ważnych, w tym:

    - liczba głosów oddanych „TAK” wynosi 653,

    - liczba głosów oddanych „NIE” wynosi 17;

 

- oddano 49 głosów nieważnych.