WYNIKI MAMMOGRAFII

2012-04-26

Informujemy, że wyniki badań mammograficznych przeprowadzonych 26 marca br. można odbierać w pokoju nr 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Przy odbiorze potrzebny jest tylko dowód tożsamości. W sytuacji gdy osoba przebadana nie może odebrać wyników osobiście, może upoważnić osobę trzecią. Upoważnienie takie powinno zawierać imię, nazwisko i PESEL osoby dającej upoważnienie, informację o celu wystawienia upoważnienia oraz imię, nazwisko i PESEL osoby upoważnionej do odbioru wyniku. Osoba upoważniona przy odbiorze wyniku oprócz upoważnienia powinna okazać swój dowód tożsamości. Kolejne badania mammograficzne NZOZ MEDICA odbędą się 21 maja br.