WYRÓŻNIENIA DLA NAJLEPSZYCH

2008-06-16

Nagrody i wyróżnienia najlepszym uczniom pyskowickich szkół oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej oraz podziękowania dla nauczycieli i dyrektorów wręczyli na XXIII uroczystej sesji Rady Miejskiej burmistrz Wacław Kęska oraz przewodniczący Komisji Kultury, Edukacji i Sportu - Tadeusz Szafrański.