Wyróżnienia dla pyskowiczan w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

2022-02-07

Już po raz 21. gmina Pyskowice uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” promującej profilaktykę uzależnień. Wyróżnienia trafiły również do naszego miasta – zdobyli je uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5.

Celem dorocznej akcji jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne. W tym roku młodzi ludzie mogli wziąć udział w dwóch konkursach. Uczniowie z SP Nr 5 spróbowali sił w konkursie literacko-plastycznym „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”.

Wyróżnieniami nagrodzono Alinę Fojcik, Julię Król, Lilianę Wandasiewicz, Aleksandrę Żerko, Leona Bobkowskiego, Pawła Zająca – Łęgowskiego.

Koordynatorem kampanii z ramienia samorządu była Justyna Fijołek- Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.